Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola

Dibinātājs:
Ādažu novada dome
Reģistrācijas numurs:
Nr.4371902180
Juridiskā adrese:
Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Faktiskā adrese:
Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Vadītājs:
Sporta skolas direktore Dagnija Puķīte
Kontaktpersona:
Sporta skolas direktores vietniece Ieva Ješkina
Telefons:
27746508
E-pasts:
sporta.skola@inbox.lv
Mājas lapa:
http://www.pbjss.lv

Sportisti