Latvijas Vieglatlētikas savienība

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība"
Reģistrācijas numurs LV40008029019
Juridiskā adrese Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija
Faktiskā adrese Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis +371 29511674
E-pasts lvs@athletics.lv
Mājas lapa Latvijas Vieglatlētikas Savienība
Banka

Konts
SEB Banka
UNLALV2X
LV89UNLA0002200700380

 

Arnis Lagzdiņš Dmitrijs Miļkevičs Lauris Madžuls
 arnis.lagzdins@athletics.lv dmitrijs.milkevics@athletics.lv lauris.madzuls@athletics.lv
+371 28355250
Prezidents Ģenerālsekretārs Sacensību direktors

 

 
Rebeka Ozolniece Dita Migala Svetlana Šatohina  
Rebeka.Ozolniece@athletics.lv
+371 28656789
lvs@athletics.lv
+371 29511674
svetlana@athletics.lv  
Komunikācijas vadītājas pienākumu izpildītāja Biroja vadītāja Grāmatvede