Biedrība Skrien Latvija

Reģistrācijas numurs:
40008186968
Juridiskā adrese:
A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035
Faktiskā adrese:
A.Deglava iela 50, Rīga, LV-1035
Vadītājs:
Sandijs Pinkulis
Kontaktpersona:
Diāna Uzuliņa
Telefons:
28332384
E-pasts:
info@skrienlatvija.lv
Mājas lapa:
http://bigbankskrienlatvija.lv/lv/66544-2/