KALENDĀRAJĀ E-KONFERENCĒ PREZENTĒTS 2022. GADA SACENSĪBU KALENDĀRS

Rebeka Ozolniece, 04/11/2021 18:00

3. novembrī notika Latvijas Vieglatlētikas savienības Kalendārā e-konference. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, kā arī labo prakses piemēru no Eiropas un Pasaules vieglatlētikas asociācijas, pasākums notika attālināti, piedaloties vairāk nekā 60 dalībniekiem.

Pasākuma ievaddaļā Vieglatlētikas savienības prezidents Arnis Lagzdiņš uzrunāja tiešsaistes dalībniekus, norādot uz izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras ikviens sacensību organizators, sportists un treneris.

Turpinājumā sacensību direktors Lauris Madžuls informēja par 2021. gadā notikušajām sacensībām, kur piedalījās gandrīz 5000 dalībnieki. Tika komentētas jaunuzceltās sacensību norises vietas: Jāņa daliņa stadiona vieglatlētikas manēža un Baldones stadions. Runājot par nākamo gadu, plānoti vairāki papildinājumi sacensību organizēšanā – nedaudz mainītas disciplīnas U16 grupu Latvijas čempionātam telpās, pielāgojoties Baltijas un Eiropas čempionātu disciplīnām. Tāpat nākamgad paredzētas jaunas sacensības – Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts telpās, Latvijas čempionāts stafetēs (U16, U18, U20), Latvijas Ziemas čempionāts mešanas disciplīnās, Latvijas čempionāts 5km šosejas skrējienā un Latvijas čempionāts 35km soļošanā. Savukārt, jaunumos par nākamā gada atceltajām sacensībām jāmin Baltijas komandu čempionāts soļošanā. Saistošs jauninājums, kurš attiecas arī uz nākamo gadu ir par noteikumiem attiecībā uz sporta apaviem. Par to vairāk var lasīt šeit.

Savukārt Vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs informēja par 18 nākamā gada izlases sacensībām un to atlases kritērijiem. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, Eiropas un pasaules vieglatlētikas asociācijas cieši sadarbojas ar sacensību organizatoriem ar mērķi radīt drošus sacensību apstākļus visiem iesaistītajiem, vienlaikus norādot, ka nacionālās federācijas aicinātas īpaši izvērtēt plānotos komandas sastāvus.

Kā vispārējie nosacījumi 2022. gada izlases sacensībām tiek minēti sekojošie kritēriji:

1. Sportistiem ir jābūt iegādātai LVS A licencei.
2. Obligāta antidopinga apmācības sistēmas I Run Clean derīgs apmācības sertifikāts.
3. Lai pretendētu uz LVS finansējumu sportista sacensību izdevumu segšanai,
normatīvs jāizpilda 2022. gadā.
4. Par dalību sacensībās lemj Jaunatnes/Treneru komisijas un LVS valde.

Vieglatlētikas savienība rūpīgi seko līdzi valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kas attiecas uz sporta treniņu un pasākumu organizēšanu. Atbilstoši reaģējot uz dažādām izmaiņām, izvērtējam apstākļus drošai sacensību norisei, vienlaikus domājot par sacensību kalendāra alternatīvajiem plāniem. 

2022. gada sacensību kalendārs un Kalendārās e-konferences prezentācija pieejams ziņas pielikumā.