Ētikas komisija

LVS, 15/06/2017 17:22

 

Ētikas komisija
Biruta Grantiņa – komisijas vadītāja
Dina Vīksna
Māris Liguts
Jānis Karavaičiks
Aivars Solzemnieks

 

Pieteikumus par ētikas jautājumu pārkāpumiem brīvā formā var sūtīt uz e-pasta adresi etika@athletics.lv