LICENCES

LVS, 08/03/2016 12:09

No 22.02.2018. - vairākas izmaiņas licencēšanas nolikumā.